Για την πλοήγηση


Δικηγόρος – Νομικός Σύμβουλος Ηλίας Τασόπουλος / Δικηγορικό Γραφείο στην Αγία Παρασκευή


Παντί λόγω λόγος παλαίει.        
(Σε κάθε λόγο υπάρχει και αντίλογος)        
-Αρχαιοελληνική παροιμία        

Ο δικηγόρος – νομικός σύμβουλος Ηλίας Τασόπουλος διατηρεί προσωπικό δικηγορικό γραφείο στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής Αττικής, στην οδό Ευκαλύπτων αρ. 13, πολύ κοντά στη Λεωφ. Μεσογείων.

Το δικηγορικό γραφείο Ηλία Τασόπουλου εξυπηρετεί τόσο ιδιώτες, όσο και εταιρείες και επιχειρήσεις, ασκώντας μάχιμη αλλά και προληπτική δικηγορία και νομική συμβουλευτική, με στόχο την εύρεση της πιο συμφέρουσας, οικονομικά ανεκτής και αποτελεσματικής λύσης για τον κάθε εντολέα κατόπιν εκτενούς, ειλικρινούς και απλουστευμένης ενημέρωσής του.

Ειδικά για θέματα δημοσίου και διοικητικού δικαίου, δημοσιοϋπαλληλικού δικαίου, πολεοδομικού δικαίου, καθώς και κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου (συντάξεις κλπ) το δικηγορικό γραφείο Ηλία Τασόπουλου συνεργάζεται στενά με Καθηγητή Δημοσίου Δικαίου και με απόλυτα ειδικευμένη εξωτερική συνεργάτη, αντίστοιχα.

Ακολουθώντας προσωπικό χειρισμό στις υποθέσεις του και άμεση υπεύθυνη και αναλυτική επικοινωνία με τους πελάτες, ο δικηγόρος Ηλίας Τασόπουλος ειδικεύεται με την ιδιαιτερότητα της κάθε υπόθεσης. Οι υποθέσεις που το γραφείο χειρίζεται αφορούν, μεταξύ άλλων, θέματα αστικού δικαίου (μισθώσεις, κληρονομικά, ακίνητα, κοινόχρηστα και διαφορές μεταξύ ιδιοκτητών, προσβολή προσωπικότητας κλπ.), εμπορικού δικαίου (εταιρίες, οφειλές, τραπεζικές συναλλαγές, συμβάσεις συνεργασίας-διανομής κλπ.), εργατικού δικαίου (διαφορές από την εργασία, όπως δεδουλευμένες αποδοχές, απολύσεις, βλαπτική μεταβολή όρων εργασίας κλπ.), υπερχρεωμένων νοικοκυριών, ποινικού δικαίου (οικονομικά εγκλήματα, δυσφήμιση,  ψευδορκία κλπ.), δημοσίων συμβάσεων (δημόσιες προμήθειες), καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκά κλπ.).

Το γραφείο βρίσκεται κοντά σε στάση αστικής συγκοινωνίας και κοντά στο Μετρό. Προς διευκόλυνση, παρέχεται κατά περίπτωση η δυνατότητα για ραντεβού και σε γραφείο στο κέντρο της Αθήνας.

Ενημερωθείτε για τα νέα του νομικού κλάδου και από το blog του δικηγόρου Ηλία Τασόπουλου eliastassopoulos.blogspot.gr.