Για την πλοήγηση


Διαβάστε σχετικά άρθρα από τον Δικηγόρο Ηλία Τασόπουλο στην Αγία Παρασκευή

Συμφωνία Κοινής Επιμέλειας (Συνεπιμέλεια)

Το δικηγορικό γραφείο Ηλία Τασόπουλου με ιδιαίτερη υπερηφάνεια και χαρά έχει να παρουσιάσει προσφάτως στο ενεργητικό του την επίτευξη, κατάρτιση και συνυπογραφή συμφωνητικού κοινής επιμέλειας (συνεπιμέλειας) μεταξύ γονέων και εν διαστάσει συζύγων, σχετικά με την ανατροφή του μικρής ηλικίας ανήλικου παιδιού τους μέχρι την ενηλικίωσή του.

Χάριν στην προσωπική και επαγγελματική καθοδήγηση και συμβολή του δικηγορικού μας γραφείου και, ασφαλώς και κατά κύριο λόγο, χάριν στην αποφασιστικότητα και την τόλμη των ίδιων των ενδιαφερομένων γονέων, κατέστη δυνατό να συναφθεί συμφωνία συνεπιμέλειας, η οποία είναι μία απολύτως νομικά έγκυρη και δυνατή υπό το ισχύον δίκαιο σύμβαση, που, μάλιστα, ήδη δρομολογείται να κατοχυρωθεί και νομοθετικά.

Συνεπιμέλεια ή από κοινού επιμέλεια δεν σημαίνει ότι ο πατέρας έχει περισσότερα δικαιώματα από τη μητέρα ή ότι είναι και αυτός μητέρα και, ασφαλώς, δεν σημαίνει ότι την επιμέλεια την έχει και την ασκεί μόνο ο πατέρας. Σημαίνει ότι την επιμέλεια και την ανατροφή του παιδιού την έχουν και την ασκούν και οι δύο γονείς από κοινού όπως οι ίδιοι ελεύθερα θα το καθορίσουν. Σημαίνει ότι παραμένουν από κοινού γονείς και έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις και τα ίδια δικαιώματα όπως και πριν το διαζύγιο ή την διακοπή της έγγαμης συμβίωσής τους και ότι είναι από κοινού συνυπεύθυνοι και συνυπόχρεοι για την ανατροφή του παιδιού τους. Σημαίνει ότι, λ.χ. όταν το παιδί έχει ένα πρόβλημα, και οι δύο γονείς θα πρέπει να ασχοληθούν με αυτό. Το τί ακριβώς θα αποφασίζουν από κοινού ή ποιες ειδικότερες υποχρεώσεις θα έχει ο καθένας τους αποτελεί αντικείμενο της ειδικότερης μεταξύ τους συμφωνίας συνεπιμέλειας που οι ίδιοι ελεύθερα θα καθορίσουν. Συνεπιμέλεια σημαίνει, επίσης, ότι το παιδί θα περνάει χρόνο και με τους δύο γονείς του όπως οι ίδιοι ελεύθερα θα το καθορίσουν.

Με το σύμφωνο συνεπιμέλειας εξυπηρετείται διαρκώς το αληθές συμφέρον του τέκνου, καθόσον αποτελεί το μοναδικό τρόπο να συνεχίζει να υπάρχει η δυνατότητα για μία ισόρροπη και αρμονική ανατροφή ενός τέκνου από δύο ανθρώπους, οι οποίοι, παρά  τις όποιες διαφορές στην μεταξύ τους σχέση, ήταν, είναι και θα παραμένουν πάντα με τον τρόπο αυτό ΓΟΝΕΙΣ, δηλαδή αρωγός ο ένας του άλλου και συνυπεύθυνοι για το παιδί τους με ουσιαστική συμμετοχή τους στη ζωή του και με αλληλοβοήθεια του ενός προς τον άλλον, με βάση όχι τις αποφάσεις τρίτων γι’ αυτούς, αλλά με βάση τις δικές τους επιλογές και τις πραγματικές δυνατότητές τους.

Ειδικότερα, η Συμφωνία Κοινής Επιμέλειας, τον θεσμό της οποίας το δικηγορικό γραφείο Ηλία Τασόπουλου πρεσβεύει και προσπαθεί κάθε φορά να επιτύχει κατά τον εκ μέρους του χειρισμό υποθέσεων οικογενειακού δικαίου, στο μέτρο βεβαίως που επιτρέπουν οι συνθήκες, με προφανή στόχο την αποφυγή της πολύχρονης, ψυχοφθόρας, και δαπανηρής αντιδικίας, εκτιμούμε ότι παρέχει τις εξής, μεταξύ άλλων, πολύτιμες δυνατότητες: 

 • Κατάργηση του μοντέλου της μονογονεϊκής επιμέλειας, που αδιαμφισβήτητα αποτελεί σύστημα ανατροφής παιδιού που είναι βλαπτικό και ήδη ξεπερασμένο από επιστημονική άποψη αλλά και διεθνώς σε νομοθετικό επίπεδο, καθόσον είναι κοινή και αποδεδειγμένη παραδοχή ότι το παιδί μεγαλώνει καλύτερα και με τους δύο γονείς του από κοινού.
 • Ουσιαστική συμμετοχή του κάθε γονέα στις δαπάνες ανατροφής του παιδιού του: Καθίσταται δυνατή η καλόπιστη και πλέον ευέλικτη και ρεαλιστική ρύθμιση της διατροφής του τέκνου, ώστε να αποφεύγονται τα προβλήματα και οι δυσχέρειες που συνεπάγεται ο εξαναγκαστικός κατόπιν δικαστικής απόφασης καθορισμός ενός σταθερού χρηματικού ποσού μη ανάλογου πάντα προς τις πραγματικές ανάγκες του τέκνου και με ανάγκη δικαστικού επανακαθορισμού του στο μέλλον. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, με το σύμφωνο κοινής επιμέλειας η διατροφή του τέκνου ρυθμίζεται καλύτερα και πιο δίκαια και για τους δύο γονείς.
 • Διατήρηση άρρηκτης της γονεϊκής σχέσης και του γονεϊκού δεσμού με το τέκνο:
  Ο κάθε γονέας αναπόδραστα επιτελεί τον δικό του ρόλο στη ζωή του τέκνου, είτε ως μητέρα είτε ως πατέρας. Με το σύμφωνο κοινής επιμέλειας επιτυγχάνεται η διατήρηση του ρόλου αυτού από τον κάθε γονέα αντί της εξαναγκαστικής κατ’ αποτέλεσμα διαστρέβλωσής του. Ταυτόχρονα, οι γονείς-πρώην σύζυγοι ή ακόμη και οι εν διαστάσει σύζυγοι (αφού η συμφωνία κοινής επιμέλειας μπορεί να συναφθεί και σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης) δεν μετατρέπονται σε εχθρούς και αντιδίκους, αλλά διατηρούν τη δυνατότητα συνεννόησης και επικοινωνίας.
 • Μεγαλύτερη ελευθερία και άνεση για τους γονείς στην νέα τους ζωή:
  Με τη συμφωνία συνεπιμέλειας οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να εξελίξουν τη ζωή τους καλύτερα και πιο άνετα, μοιράζοντας τόσο τις ευθύνες όσο και τον χρόνο διαβίωσης του τέκνου μαζί τους, χωρίς ο χρόνος αυτός να περιορίζεται αναγκαστικά σε Σαββατοκύριακα ή σε κάποιες ώρες ενδιαμέσως της εβδομάδος. Ταυτόχρονα, οι γονείς είναι αποφασισμένοι να κάνουν υποχωρήσεις και διατεθειμένοι να βρίσκουν λύσεις για να βοηθούν ο ένας τον άλλον στην από εδώ και πέρα νέα πορεία τους.


Το δικηγορικό γραφείο Ηλία Τασόπουλου έχει τη διάθεση και μπορεί να προσφέρει ειλικρινή, καλόπιστη και αποτελεσματική καθοδήγηση, ενημέρωση και υποστήριξη, με στόχο την πλήρη κατανόηση και υιοθέτηση της συνεπιμέλειας ως του πλέον αποτελεσματικού, πολιτισμένου και ευεργετικού για το παιδί τρόπου ανατροφής του.

Τα δικαιώματα των ζώων, υποχρεώσεις των ανθρώπων: Ζώα συντροφιάς - Τι πρέπει να κάνω, τι δικαιούμαι, τι να προσέχω!
 1. Για τα ζώα συντροφιάς ισχύει πια ο νόμος 4039/2012 (ΦΕΚ τεύχος Α’, φύλλο 15/2-2-2012), όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4235/2014 (ΦΕΚ τ. Α’, 32/11-2-2014). Κατ’ αρχάς, καλό είναι να τον διαβάσουμε, όσοι έχουμε ζώα (βλ. κωδικοποίηση του νόμου με όλες τις αλλαγές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα στο εξής σχετικό link: Νόμος 4039/2012 copyright: Ηλίας Τασόπουλος).
 2. Θα πρέπει να έχουμε κατά νου, ότι ο νόμος αυτός θεσπίστηκε και έχει ως σκοπό του την προστασία των ζώων συντροφιάς (όπως κατωτέρω ορίζεται) από την εκμετάλλευση, την κακοποίηση, αλλά και τον καθορισμό των υποχρεώσεων των ιδιοκτητών τους κυρίως για την ευζωία του ζώου. Ευζωία σημαίνει, μεταξύ άλλων, καθημερινή άσκηση ή περίπατος και γενικά μέριμνα για σεβασμό της ύπαρξης των ζώων. Αυτά είναι υποχρεώσεις των ανθρώπων και αντίστοιχα δικαιώματα των ζώων, που δικαιούμαστε και οφείλουμε να αντιτάσσουμε και να αξιώνουμε!
 3. Ζώο συντροφιάς είναι γενικά κάθε ζώο που συντηρείται ή προορίζεται να συντηρηθεί από τον άνθρωπο, κυρίως μέσα στην κατοικία του, για λόγους ζωοφιλίας ή συντροφιάς (αδέσποτο/δεσποζόμενο, μικρό ζώο, επικίνδυνο ζώο).

 4. Ο ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ιδιοκτητών δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς:
 5. Κάθε ιδιοκτήτης δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς (δηλ. ζώου συντροφιάς που τελεί υπό την άμεση επίβλεψη και φροντίδα του ιδιοκτήτη, κατόχου, συνοδού ή φύλακά του, συμπεριλαμβανομένων των σκύλων φύλαξης ποιμνίων), υποχρεούται:
  (α) Να εφαρμόζει (ο ιδιοκτήτης, ο κάτοχος ή ο υπεύθυνος του ζώου) τους κανόνες προστασίας και καλής μεταχείρισης των ζώων και να τηρεί τις ειδικές απαιτήσεις της ευζωίας τους, ώστε να εξασφαλίζεται ο σεβασμός της ύπαρξής τους. Παράβαση επισύρει πρόστιμο 500 ευρώ.
  (β) Να προβεί σε ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή του ζώου, ως τέτοιου νοουμένου εδώ του σκύλου ή της γάτας (=τοποθέτηση συστήματος ηλεκτρονικής αναγνώρισης (μικροchip) επάνω στο ζώο και έκδοση βιβλιαρίου υγείας ή διαβατηρίου), η οποία πραγματοποιείται μόνο από κτηνίατρο. ΠΡΟΣΟΧΗ! Πρέπει να γίνει εντός 2 μηνών από τη γέννηση ή εντός 1 μηνός από την εύρεση ή την απόκτηση του ζώου. Παράβαση επισύρει πρόστιμο 300 ευρώ.
  (γ) Να προβαίνει σε αντιλυσσικό εμβολιασμό του ζώου και σε τοποθέτηση σε εμφανές σημείο του περιλαίμιου του ζώου της σχετικής μεταλλικής κονκάρδας που παρέχει ο κτηνίατρος κατά την πραγματοποίηση του εμβολιασμού αυτού. Παράβαση επισύρει πρόστιμο 100 ευρώ.
  (δ) Να ενημερώνει τον κτηνίατρο για κάθε μεταβολή των καταχωρημένων στοιχείων, είτε του ίδιου (διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμός ταυτότητας, ονομ/μο), είτε του ζώου συντροφιάς (θάνατος, παράδοση σε άλλον ιδιοκτήτη). ΠΡΟΣΟΧΗ! Πρέπει να γίνει εντός 15 ημερών από τη μεταβολή, πλην της απώλειας, που δηλώνεται εντός 5 ημερών. Παράβαση της υποχρέωσης δήλωσης απώλειας επισύρει πρόστιμο 300 ευρώ.
  (ε) Να τηρεί τους κανόνες ευζωίας του ζώου και να μεριμνά για την κτηνιατρική εξέτασή του. Παράβαση επισύρει πρόστιμο 500 ευρώ, καθώς και ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 1 έτους και χρηματική ποινή από 5.000 έως 15.000 ευρώ(!).
  (στ) Να τηρεί και κατέχει ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας ή διαβατήριο (σε περίπτωση ταξιδιού στο εξωτερικό) και να μεριμνά για την ενημέρωσή τους σε περίπτωση αλλαγής του ιδιοκτήτη ή του προσωρινού κατόχου του ζώου. Παράβαση επισύρει πρόστιμο 300 ευρώ.
  (ζ) Να μην εγκαταλείπει το ζώο του (για την περίπτωση οριστικής αποχώρησης προβλέπεται σχετική διαδικασία). Παράβαση επισύρει πρόστιμο 300 ευρώ, καθώς και ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 1 έτους και χρηματική ποινή από 5.000 έως 15.000 ευρώ(!).
  (η) Να μεριμνά για τον άμεσο καθαρισμό του περιβάλλοντος από τα περιττώματα του ζώου (εκτός του σκύλου βοήθειας). Παράβαση επισύρει πρόστιμο 100 ευρώ.
  (θ) Να μεριμνά για τη στείρωση του ζώου, εφόσον δεν επιθυμεί τη διατήρηση των νεογέννητων ή δεν μπορεί να τα διαθέσει σε νέους ιδιοκτήτες. Παράβαση επισύρει πρόστιμο 300 ευρώ.
  ι) Να προσκομίζει ή αποστέλλει ταχυδρομικά με συστημένο στον οικείο Δήμο αντίγραφο του πιστοποιητικού ηλεκτρονικής σήμανσης του ζώου. ΠΡΟΣΟΧΗ! Πρόκειται για νέα υποχρέωση που προστέθηκε στον νόμο το έτος 2014, με τον νόμο 4235/2014. Παράβαση επισύρει πρόστιμο 300 ευρώ.
 6. ΕΙΔΙΚΑ ο ιδιοκτήτης σκύλου:
  (α) Μεριμνά για να γίνεται ο περίπατος σκύλων πάντα με συνοδό,
  (β) οφείλει να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα για να μην εξέρχεται ελεύθερα ο σκύλος του από το χώρο της ιδιοκτησίας του και εισέρχεται σε χώρους άλλων ιδιοκτησιών ή σε κοινόχρηστους χώρους,
  (γ) υποχρεούται κατά τη διάρκεια του περιπάτου να κρατάει το σκύλο του δεμένο και να βρίσκεται σε μικρή απόσταση από αυτόν, για την αποφυγή ατυχημάτων (το ίδιο ισχύει και για τον οποιονδήποτε συνοδό του ζώου, εκτός του ιδιοκτήτη του). Παράβαση επισύρει πρόστιμο 300 ευρώ.

 7. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ:
  (i) Η πώληση σκύλων και γατών σε υπαίθριους δημόσιους χώρους.
  (ii) H πώληση ζώων συντροφιάς με ηλικία μικρότερη των 8 εβδομάδων.
  (iii) H εισαγωγή και εμπορία ή αναπαραγωγή σκύλων που είναι ακρωτηριασμένοι.
  (iv) H δημοσίευση αγγελιών για ζώα συντροφιάς προς πώληση*, υιοθεσία ή δωρεάν παραχώρηση σε έντυπα, φυλλάδια, τοιχοκολλήσεις ή σε ιστοσελίδες, εάν δεν αναφέρεται ο αριθμός της ηλεκτρονικής σήμανσής τους*.
  (v) Η εισαγωγή στην Ελλάδα ζώων συντροφιάς που δεν έχουν ηλεκτρονική σήμανση.
  (vi) Η αφαίρεση του μέσου ηλεκτρονικής σήμανσης του ζώου συντροφιάς.
  -Κάθε παράβαση των ανωτέρω (i), (ii) και (iii) απαγορεύσεων επισύρει πρόστιμο 1.000 ευρώ ανά ζώο.
  -Κάθε παράβαση των ανωτέρω (iv) και (v) απαγορεύσεων επισύρει πρόστιμο 300 ευρώ.
  -Παράβαση της ανωτέρω (vi) απαγόρευσης επισύρει πρόστιμο 3.000 ευρώ, καθώς και ποινή φυλάκισης μέχρι έξι μηνών και χρηματική ποινή μέχρι 3.000 ευρώ.
       *Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι κατά τον νόμο χρειάζεται άδεια εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς, ακόμη και όταν εκτρέφεται έστω και ένας θηλυκός σκύλος αναπαραγωγής για εμπορικούς σκοπούς (όπως είναι η πώληση) και έστω και εάν πρόκειται για ερασιτέχνη εκτροφέα σκύλου ή γάτας.

 8. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ και ζώα συντροφιάς:
 9. Ρητά προβλέπεται πια στον νόμο ότι επιτρέπεται η διατήρηση δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς σε κάθε κατοικία.
 10. Ειδικά όσον αφορά τις πολυκατοικίες, επιτρέπεται η διατήρηση δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς σε κάθε διαμέρισμα, εφόσον: (α) Διαμένουν στο ίδιο διαμέρισμα με τον ιδιοκτήτη ή κάτοχό τους, (β) δεν παραμένουν μόνιμα στις βεράντες ή στους ανοιχτούς χώρους του διαμερίσματος, (γ) τηρούνται οι κανόνες ευζωίας των ζώων, οι υγειονομικές διατάξεις και οι αστυνομικές διατάξεις περί κοινής ησυχίας, και (δ) τα ζώα έχουν ελεγχθεί ηλεκτρονικά, έχουν σημανθεί, καταγραφεί και φέρουν βιβλιάριο υγείας.
 11. ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΘΕΙ Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ, ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ! ΜΠΟΡΕΙ, ΩΣΤΟΣΟ, ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΖΩΩΝ (για σκύλους και γάτες), ΣΕ ΔΥΟ (2) ΖΩΑ ΑΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ.
 12. Παράβαση της παραπάνω υποχρέωσης τήρησης των κανόνων ευζωίας, των υγειονομικών διατάξεων και των αστυνομικών διατάξεων περί κοινής ησυχίας, καθώς και της τυχόν απαγόρευσης του κανονισμού της πολυκατοικίας για διατήρηση περισσοτέρων από 2 ζώων συντροφιάς σε κάθε διαμέρισμα επισύρει πρόστιμο 500 ευρώ ανά ζώο.
 13. Απαγορεύεται η διατήρηση και παραμονή ζώων συντροφιάς σε κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας. Πλην όμως, επιτρέπεται πια στην πυλωτή, στην ταράτσα, στον ακάλυπτο χώρο και στον κήπο, εφόσον υπάρχει ομόφωνη απόφαση της γενικής συνέλευσης των ιδιοκτητών (και όχι, συνεπώς, όλων των ιδιοκτητών). Παράβαση επισύρει πρόστιμο 300 ευρώ ανά ζώο.

 14. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ζώων συντροφιάς:
 15. Τα μικρά ζώα συντροφιάς (=μέχρι 10 κιλά) ελεύθερα και επιτρεπτά μεταφέρονται σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα ταξί και στα πλοία, εφόσον είναι τοποθετημένα σε ασφαλές κλουβί μεταφοράς και συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχό τους. Οι σκύλοι βοήθειας μεταφέρονται χωρίς κλουβί μεταφοράς, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, εφόσον φέρουν λουρί χειρισμού. Παράβαση επισύρει πρόστιμο 300 ευρώ ανά ζώο.
 16. Θα πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τον πρόσφατο Κανονισμό Δικαιωμάτων Επιβατών τακτικών και έκτακτων γραμμών με οδικά μέσα δημόσιας μεταφοράς (λεωφορεία) και μέσα σταθερής τροχιάς (ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, μετρό και τραμ) (Υ.Α. οικ. Α27733/2213/29-5-2015, ΦΕΚ τ. Β’, 1181/19-6-2015), τίθενται, ουσιαστικά, οι εξής επιπρόσθετοι όροι: (α) Να μην προβάλει τυχόν αντιρρήσεις, κατά την κρίση του, ο οδηγός ή άλλο εντεταλμένο προσωπικό του μεταφορέα ανάλογα με τις συνθήκες πληρότητας του οχήματος/συρμού και την ασφάλεια των επιβατών (με εξαίρεση του σκύλους βοήθειας), (β) το ασφαλές κλουβί μεταφοράς να είναι κλειστού τύπου διαστάσεων έως 70εκ. Χ 40εκ. Χ 50εκ. για τις τακτικές αστικές γραμμές και διαστάσεων έως 50εκ. Χ 40εκ. Χ 35εκ. για τις υπεραστικές τακτικές και τις έκτακτες γραμμές, (γ) ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του ζώου να φέρει το ατομικό βιβλιάριο υγείας-διαβατήριο του ζώου και να βρίσκεται πλησίον του και να μεριμνά για την μη πρόκληση τραυματισμού ή όχλησης άλλων επιβατών και (δ) να τοποθετείται το ζώο στους ελεύθερους χώρους των οχημάτων/συρμών, εκτός των διαδρόμων, των σημείων εισόδου-εξόδου των επιβατών και επικύρωσης των εισιτηρίων, ούτως ώστε να μη διακυβεύεται η ασφαλής μετακίνηση των υπολοίπων επιβατών. Ειδικά στις υπεραστικές και ενδοκοινοτικές μεταφορές τα ζώα πρέπει να μεταφέρονται υποχρεωτικά εντός του χώρου επιβατών και σε καμία περίπτωση στο χώρο αποσκευών.
 17. Τα επιβατηγά πλοία υποχρεωτικά διαθέτουν κλουβιά για την μεταφορά μεγάλων ζώων συντροφιάς.
 18. Για μετακινήσεις ζώων συντροφιάς εντός χωρών της Ε.Ε. απαιτείται διαβατήριό τους, εκδιδόμενο από τον κτηνίατρο.

 19. ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ των ζώων:
 20. Ο νόμος ρητά απαγορεύει, με υψηλά πρόστιμα και ποινή φυλάκισης, τον βασανισμό, την κακοποίηση, την κακή και βάναυση μεταχείριση οποιουδήποτε είδους ζώου (όχι μόνο των ζώων συντροφιάς), καθώς και οποιαδήποτε πράξη βίας κατ’ αυτού. Ως τέτοια πράξη δεν θεωρείται, πάντως, σύμφωνα με τον νόμο, η στείρωση του ζώου και κάθε άλλη κτηνιατρική πράξη με θεραπευτικό σκοπό. Παράβαση επισύρει πρόστιμο000 ευρώ για κάθε ζώο και για κάθε περιστατικό, καθώς και ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 1 έτους και χρηματική ποινή από 5.000 έως 15.000 ευρώ.
 21. Στην έννοια της κακοποίησης εντάσσεται και η παθητική κακοποίηση, η οποία περιλαμβάνει, ενδεικτικά, την έλλειψη καταλύματος, το ακατάλληλο κατάλυμα ή τα στενά κλουβιά, τη μόνιμη αλυσοδέτηση, την ακατάλληλη τροφή, τη μόνιμη παραμονή σε μπαλκόνια, ταράτσες, την έλλειψη νερού ή νερού μη κατάλληλου, την έλλειψη φροντίδας για κτηνιατρική περίθαλψη, ακόμη και την έλλειψη καθημερινής άσκησης και περιπάτου (Γνωμοδότηση – Εγκύκλιος αρ. 1/2013 του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, αρ. πρωτ. 1631/8-4-2013).
 22. Με πρόσφατη υπ’ αριθ. 4/2014 Εγκύκλιο – Γνωμοδότηση της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου με αριθ. πρωτ. 4272/13-10-2014, κας Ευτέρπης Κουτζαμάνη, παραγγέλλονται οι Εισαγγελείς όλης της χώρας να εξετάζουν άμεσα και με προσοχή κάθε είδους πληροφορία-καταγγελία, απ’ όπου και αν προέρχεται, ακόμη και από το διαδίκτυο, αναφορικά με περιστατικά βασανισμού, κακοποίησης, κακής και βάναυσης μεταχείρισης οποιουδήποτε είδους ζώου, πράξεων βίας κατ’ αυτού κλπ και να εφαρμόζουν την αυτόφωρη διαδικασία για τον κολασμό των αδικημάτων αυτών, με την παραπομπή των δραστών στα ακροατήρια για την άμεση εκδίκαση των εγκλημάτων και σε περίπτωση αναβολής τον προσδιορισμό των δικογραφιών σε σύντομο χρονικό διάστημα, σημειώνοντας, χαρακτηριστικά, ότι «η συμπεριφορά μας προς τα ζώα καταδεικνύει τον πολιτισμό μας».
 23. Επιπλέον, ο Εισαγγελέας μπορεί, ιδίως μέσω της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ, να παραγγείλει την ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης να παράσχει τα στοιχεία του χρήστη, διεύθυνση κλπ, όταν τελείται έγκλημα σε βάρος των ζώων μέσω του διαδικτύου, χωρίς να χρειάζεται να τηρηθεί η διαδικασία άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών του ν. 2225/1994.
 24. Εκείνο που είναι, επίσης, σημαντικό είναι ότι προβλέπεται πλέον ρητά στον νόμο η υποχρέωση κάθε υπαίτιου της πράξης τραυματισμού ζώου συντροφιάς (δεσποζόμενου ή αδέσποτου) σε τροχαίο ατύχημα, να ειδοποιήσει άμεσα τον οικείο Δήμο, προκειμένου να παρασχεθεί στο τραυματισμένο ζώο η απαραίτητη κτηνιατρική φροντίδα. Παράβαση επισύρει πρόστιμο 300 ευρώ.
 25. Ειδικά η ΚΛΟΠΗ οποιουδήποτε ζώου συντροφιάς επισύρει ποινή φυλάκισης μέχρι 6 μήνες και χρηματική ποινή μέχρι 3.000 ευρώ, ενώ η κλοπή κυνηγετικού σκύλου ή σκύλου βοήθειας με φυλάκιση μέχρι 1 έτος και χρηματική ποινή από 5.000 έως 8.000 ευρώ.

 26. Διαδικασία βεβαίωσης των παραβάσεων:
 27. Σύμφωνα με τον νόμο, αρμόδια όργανα βεβαίωσης των παραβάσεων που προβλέπονται σε αυτόν κατά τα άνω είναι τα όργανα που τις διαπιστώνουν κατά την άσκηση των ελεγκτικών τους καθηκόντων και, ειδικότερα: η Ελληνική Αστυνομία (αντ’ αυτής, έως το 2014 προβλεπόταν η Δημοτική Αστυνομία), η Δασική Υπηρεσία, τα Τελωνεία, οι Σταθμοί Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου, το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή και οι ιδιωτικοί φύλακες θήρας των κυνηγετικών οργανώσεων.
 28. Το χρηματικό (διοικητικό) πρόστιμο βεβαιώνεται επί τόπου από το αρμόδιο όργανο και για την επιβολή του αποστέλλεται αντίγραφο της βεβαίωσης στην κτηνιατρική υπηρεσία (ή, αν δεν υπάρχει, στο Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης) του κατά τόπον αρμόδιου Δήμου.
 29. ΠΡΟΣΟΧΗ!: Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο άρνηση ή παρακώλυση του ελέγχου που πραγματοποιούν τα αρμόδια όργανα βεβαίωσης των παραβάσεων κατά την άσκηση των καθηκόντων ελέγχου, καθώς και η μη παροχή ή η παροχή ψευδών, ελλιπών ή/και ανακριβών πληροφοριών και στοιχείων επισύρει πρόστιμο 300 ευρώ.
 30. Ο παραβάτης: (α) Είτε μπορεί να εμφανισθεί αυτοπροσώπως ή να υποβάλει έγγραφο υπόμνημα εντός 5 εργασίμων ημερών από την κλήση του προς τον Προϊστάμενο της ως άνω διεύθυνσης, προκειμένου να υποβάλλει τις όποιες αντιρρήσεις του, οπότε η απόφαση πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη, (β) είτε να μην προβάλλει αντιρρήσεις (ή να μην εμφανισθεί), οπότε επικυρώνεται το διοικητικό πρόστιμο και μπορεί να το πληρώσει κατά το ήμισυ (δηλαδή με έκπτωση 50%) εφόσον η πληρωμή γίνει εντός 10 ημερών από τη βεβαίωση της παράβασης. Διαφορετικά, εάν δηλ. δεν πληρωθεί εντός της άνω προθεσμίας, το πρόστιμο καταβάλλεται στον Ο.Τ.Α. χωρίς έκπτωση και εντός 2μήνου από τη βεβαίωσή του και εάν, εν συνεχεία, δεν καταβληθεί εντός του 2μήνου αυτού, το πρόστιμο βεβαιώνεται πια στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας του παραβάτη.

 

Αθήνα, 6-9-2015

Ηλίας Ν. Τασόπουλος,

Δικηγόρος, Μ.Δ. Αστικού Δικαίου Παν/μίου Αθηνών

Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ!

Διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις:

Α. Κατάστημα λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (οπωροπωλείο, κρεοπωλείο, παντοπωλείο, ιχθυοπωλείο, γαλακτοπωλείο, πρατήριο γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής, πρατήριο άρτου, κάβα, κατάστημα διάθεσης αλλαντικών και τυροκομικών προϊόντων, πώληση τυποποιημένων παγωτών/αναψυκτικών/ποτών/ειδών σοκολατοποιίας κλπ σε εμπορικά καταστήματα, παρασκευή και πώληση καφέ πάσης φύσεως σε διερχόμενους πελάτες από τα πρατήρια άρτου και ειδών ζαχαροπλαστικής των αρτοποιείων):

 • Από την 1-1-2014 η διαδικασία έχει απλουστευθεί σημαντικά. Δεν υπάρχει πια διαδικασία αδειοδότησης από τον Δήμο, αλλά γνωστοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας από τον ενδιαφερόμενο προς τον Δήμο (Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34824/27-12-2013, ΦΕΚ 3402/τ.Β/31-12-2013).
 • Συγκεκριμένα, ο Δήμος, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου, χορηγεί προέγκριση για την ίδρυση του καταστήματος.
 • Στην συνέχεια, εντός 3 μηνών από την χορήγηση της προέγκρισης (με δυνατότητα παράτασης για άλλους 2 μήνες), ο ενδιαφερόμενος, μόλις είναι έτοιμος να λειτουργήσει, υποβάλει στον Δήμο ορισμένες υπεύθυνες δηλώσεις για την γνωστοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος και ο Δήμος χορηγεί βεβαίωση υποβολής γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών Κατηγορίας ΙΙΙ της Υ.Α. οικ. 96967/2012 για τα Κ.Υ.Ε. Η βεβαίωση αυτή επέχει θέση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για το συγκεκριμένο κατάστημα.
 • Ο Δήμος κοινοποιεί στην συνέχεια το έντυπο της γνωστοποίησης στην Πολεοδομία, την Υγειονομική Υπηρεσία και την Πυροσβεστική, οι οποίοι διενεργούν δειγματοληπτικό έλεγχο.

Β. Κατάστημα παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος (κομμωτήριο, κουρείο, κατάστημα περιποίησης χεριών-ποδιών, εργαστήριο δερματοστιξίας-tattoo):

 • Ισχύουν και εδώ όσα ακριβώς αναφέρθηκαν παραπάνω στην περίπτωση Α.  Η διαδικασία αδειοδότησης έχει αντικατασταθεί από την διαδικασία γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας από τον ενδιαφερόμενο προς τον Δήμο (Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34825/27-12-2013, ΦΕΚ 3403/τ.Β/31-12-2013).

Γ. Λοιπά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (παρασκευής και διάθεσης τροφίμων και ποτών κλπ.):

 • Και εδώ η διαδικασία έχει απλοποιηθεί (Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20-11-2013, ΦΕΚ 3106/τ.Β/9-12-2013).
 • Ο Δήμος, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου, χορηγεί προέγκριση ίδρυσης Κ.Υ.Ε.
 • Στην συνέχεια, εντός 3 μηνών από την χορήγηση της προέγκρισης (με δυνατότητα παράτασης για άλλους 2 μήνες), ο ενδιαφερόμενος υποβάλει στον Δήμο τα έγγραφα για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. από τον Δήμο.
 • Μετά την υποβολή του φακέλου από τον ενδιαφερόμενο, ο Δήμος, προκειμένου να χορηγήσει την άδεια, διαβιβάζει τον φάκελο στο Υγειονομικό και την Πυροσβεστική (αν δεν έχει ήδη προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος το σχετικό πιστοποιητικό πυροπροστασίας στον φάκελό του), για έλεγχο-γνωμάτευση.
 • Με την επιστροφή του φακέλου, ο Δήμος εκδίδει την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.
Δημιουργική απασχόληση παιδιών

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης - Τώρα και από κερδοσκοπικού χαρακτήρα επιχειρήσεις.

Με πρόσφατη απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β' 921/16-4-2013), επετράπη και σε ιδιωτικούς φορείς κερδοσκοπικού χαρακτήρα, δηλαδή σε κοινές εμπορικές επιχειρήσεις, να ιδρύουν και λειτουργούν και εκείνοι (εκτός από τους μέχρι σήμερα φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που μέχρι σήμερα ήταν ελάχιστοι, εξαντλούμενοι σε επίπεδο κυρίως δημοτικών φορέων), τα λεγόμενα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) παιδιών ηλικίας 5-12 ετών γα χρονικό διάστημα της ημέρας εκτός σχολικού ωραρίου (δηλαδή απογεύματα και σαββατοκύριακα), και συγκεκρμένα για την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους με την ατομική-οργανωμένη δραστηριότητα ή μέσα από οργανωμένες ομάδες εργαστηρίων καθώς και την εξυπηρέτηση των γονέων (που ενδεχομένως σημαίνει και φύλαξη των παιδιών τις ώρες εκείνες, δηλαδή παραμονή του παιδιού στον χώρο χωρίς την παρουσία συνοδού -γονέα).

Εν όψει του περιορισμένου εύρους του αντικειμένου (απασχόληση παιδιών σε ώρες που δεν λειτουργούν τα σχολεία - μη δυνατότητα απασχόλησης παιδιών κάτων των 5 ετών, έστω και περιορισμένη για λίγες ώρες), κρίνεται δυσλειτουργική η νέα αυτή ρύθμιση, παρολο που σε ερώτησή μας σε αρμόδιες υπηρεσίες (κατά τόπους Περιφέρειες) δηλώθηκε ότι έχουν ήδη υποβληθεί σχετικά ερωτήματα από ενδιαφερομένους. Το κύριο θέμα που απασχολεί σήμερα τους γονείς και αντίστοιχα προβληματίζει υγιείς και νόμιμες επιχειρήσεις που θέλουν να βοηθήσουν τους γονείς είναι πώς μπορούν τα νήπια (παιδιά πάνω από 2μιση χρονών έως 5) να παραμένουν τις πρωινές ώρες εργασίας των γονιών τους σε κάποιον χώρο δημιουργικής απασχόλησης για λίγες μόνον ώρες, χωρίς οι γονείς να υποχρεούνται να καταβάλουν υπέρογκες αμοιβές σε παιδικούς σταθμούς που μόνον αυτοί μπορούν νόμιμα (εξ όσων γνωρίζουμε) να παρέχουν υπηρεσίες φύλαξης σε νήπια (πολύ περισσότερο σε βρέφη).

Η πρακτική ασφυκτιά: είτε παιδικοί σταθμοί, είτε παιδότοποι και τώρα τελευταία τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, που όμως έχουν περιορισμένη λειτουργία. Συνεχίζονται, εντούτοις, απ' όσα γνωρίζουμε από υποθέσεις που έχουμε χειρισθεί, να εμφανίζονται διάφορα νέα μορφώματα (π.χ. ομάδες απασχόλησης από σύλλογο γονέων κλπ), άγνωστης, νομίζουμε, και προβληματικής ενδεχομένως υπόστασης εντός του υπάρχοντος αυστηρού νομικού πλαισίου, όπου για κάθε οργανωμένη κοινωνική υπηρεσία που έχει σχέση με την προστασία του παιδιού και για κάθε παρεμφερή δραστηριότητα απαιτείται άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με το ισχύον άρθρο 1 του Ν. 2345/1995. Και βέβαια μέχρι αποδείξεως του εναντίον από περιπτώσεις που έχουν καταφέρει νόμιμα "με σφραγίδα" να λειτουργούν στο υφιστάμενο πλαίσιο....

Ιατρικός Τουρισμός στην Ελλάδα

Μετά την πρώτη εξαγγελία που είχε γίνει με το άρθρο 20 του Ν. 4179/2013, όπου σε μία μόνο πρόταση (παράγραφος 1) αναφερόταν η δραστηριότητα του ιατρικού τουρισμού και ότι, γενικά και αόριστα, οι ειδικοί όροι και οι προϋποθέσεις, καθώς και τα πάσης φύσεως ζητήματα που αφορούν στην άσκησή του θα ρυθμισθούν με κοινή απόφαση των υπουργών υγείας και τουρισμού, μόλις πρόσφατα (26-11-2013) οι εν λόγω συναρμόδιοι υπουργοί (Άδωνις Γεωργιάδης και Όλγα Κεφαλογιάννη, αντίστοιχα) εξέδωσαν την υπ' αριθ. 27217 κοινή υπουργική τους απόφαση (δημοσιευθείσα ήδη στο ΦΕΚ τ. Β', αρ. 3077/3-12-2013),με την οποία, όπως αναφέρεται και στον τίτλο της, καθόρισαν τους όρους και τις προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής στην Ελληνική επικράτεια.

Πλην όμως, παρά τον πολλά υποσχόμενο τίτλο και την μεγάλη προσδοκία που είχε γεννήσει η αναμονή εκδόσεως της εν λόγω υπουργικής αποφάσεως, τελικά με αυτήν τίποτα δεν θεσμοθετήθηκε επί της ουσίας, το μόνο δε που, απ' ό,τι φαίνεται, προωθήθηκε με αυτήν είναι μόνον η επαγγελματική και αγοραστική ευκαιρία που δίνεται σε ορισμένες διεθνείς (κυρίως) εταιρείες πιστοποίησης, να αναπτύξουν και στην Ελλάδα την δραστηριότητα της πιστοποίησης "κατά τα διεθνή πρότυπα" (όπως αναφέρεται) του φορέα παροχής ιατρικού τουρισμού, ο οποίος, όπως ρητά προβλέπεται, μπορεί να είναι μόνον μονάδα παροχής φροντίδας υγείας, ενώ παραλείπονται τελείως (τουλάχιστον επί του παρόντος) οι ενδιάμεσοι τουριστικοί φορείς (οι λεγόμενοι "medicalfacilitators", ήτοι μεσίτες-διαμεσολαβητές ιατρικού τουρισμού), για τους οποίους, αν και επιτελούν κομβική θέση στην δραστηριότητα αυτή, δεν υπάρχει καμία σχετική αναγνώριση ή πρόβλεψη θεσμικής αναγνώρισής τους. 

Σημειωτέον, μάλιστα, ότι καμία πρόβλεψη δεν γίνεται ως προς τα πρότυπα ή τους κανόνες δραστηριότητας που θα πρέπει να τηρούνται από τους φορείς ιατρικού τουρισμού και να ελέγχονται και πιστοποιούνται από τους παραπάνω διεθνείς οίκους πιστοποίησης και, συνεπώς, υπάρχει μια "λευκή" ως προς τούτο εξουσιοδότηση του έλληνα νομοθέτη προς τους τρίτους αυτούς φορείς πιστοποίησης, να λένε ό,τι θέλουν και όπως το θέλουν!

Πέρα της ανωτέρω πρόβλεψης, η ΚΥΑ εξαντλείται σε γραφειοκρατικές και άνευ ουσίας ρυθμίσεις για τους φορείς ιατρικου τουρισμού, όπως λ.χ. ότι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα μητρώο που τηρεί ο ΕΟΤ, ή ότι πρέπει να διαθέτουν ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης, οι ίδιοι οι φορείς αλλά και οι γιατροί τους, εσωτερικά ή εξωτερικά συνεργαζόμενοι με αυτούς. 

Τέλος, μια εσφαλμένη και άστοχη (ή, τουλάχιστον, ατελής) ακόμη πρόβλεψη που γίνεται στην άνω ΚΥΑ, είναι ότι οι πάροχοι ιατρικού τουρισμού, οι οποίοι εκ των πραγμάτων απευθύνονται σε κατοίκους του εξωτερικού και που, ως εκ τούτου, η λειτουργία τους είναι απόλυτα συνυφασμένη με την τουριστική ιδίως προβολή τους στην αλλοδαπή και, μάλιστα, εν όψει του ιδιαίτερα αυξημένου ανταγωνισμού στον χώρο αυτό από αντίστοιχους φορείς στις γείτονες χώρες μας, υπόκεινται, όπως ορίζεται, στις ισχύουσες διατάξεις στην Ελλάδα για την ιατρική διαφήμιση και την ιατρική δεοντολογία, που σημαίνει, δηλαδή, σοβαροί περιορισμοί (αν όχι απαγόρευση) στην προβολή τους!

Γίνεται, συνεπώς, αντιληπτό ότι δεν πρόκειται, ουσιαστικά, για μια υπουργική απόφαση που προωθεί τον ιατρικό τουρισμό στην Ελλάδα, αλλά για ένα άνευρο και άνευ ουσίας νομοθέτημα δήθεν αναπτυξιακής πρωτοβουλίας, που μάλλον δίνει ώθηση σε παράπλευρες εργασίες, παρά στον ίδιο τον αναγκαίο για την χώρα μας ιατρικό τουρισμό.